top of page

Wat is de betekenis van de titel van de suite "Masques et Bergamasques" van Fauré?

[door Dick Verweij]

Van de prins van Monaco kreeg de al bejaarde Fauré de opdracht een muzikale komedie met zang en dans te schrijven.  De titel daarvan ontleende hij aan het gedicht "Claire de Lune" van Paul Verlaine. 

De eerste strofe daarvan luidt:

mask-01.png

Votre âme est un paysage choisi

Que vont charmant masques et bergamasques

Jouant du luth et dansant et quasi tristes sous leurs déguisements fantasques.

Uw ziel is een uitverkoren landschap waarheen charmante masques en bergamasques gaan, luid spelend en dansend en bijna verdrietig onder hun grillige vermommingen.

Blijkbaar was Fauré nogal gecharmeerd van het fraaie binnenrijm in de 2e regel en gebruikte hij die drie woorden als titel.  Maar de twee begrippen duiden waarschijnlijk op de spelers van de aloude commedia dell'arte, waarbij de "masques" de gemaskerde spelers zijn en "bergamasques" op de inwoners van het Italiaanse Bergamo die bekend waren om hun boertige dansen en model stonden voor types als Harlecchino, Pulcinella, Colombina en Scaramouche in dat Italiaanse improvisatietheater uit vooral de 16e t/m 18e eeuw.  Overigens heeft ook Debussy zich door datzelfde gedicht van Verlaine laten inspireren met zijn Suite Bergamasque.

bottom of page