2021-11-Artoni-flyer-rev05-kl.jpg
Kaarten à €17,50 zijn verkrijgbaar bij orkestleden of door overmaking op IBAN
NL09 TRIO 0379 5037 43   t.n.v.  Baarns Kamerorkest Artoni   o.v.v. naam.

Kaarten liggen klaar bij aanvang

Kinderen tot 12 jaar gratis toegang.
Kaarten zijn inclusief consumptie na afloop   (er is geen pauze.)

Voor dit concert is een CoronaToegangsBewijs (QR-code) vereist.

UITVERKOCHT